(06272) 2 70 03 dnz-zolushka-4@yandex.ua
 Регистрация

Річний звіт

Viktoria 14-10-2019, 15:50 15 Документи

ЗВІТ

 

за 2018-2019 навчальний рік

 

 

завідувача  ДНЗ № 4«Попелюшка»

 

Костянтинівської ради Донецької області

 

Шалабаєвої Н.П.

 

на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють

 

 

 

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178  "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю", зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- Положення про дошкільний навчальний заклад,

- Базовий компонент  дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови

- власного Статуту,

- річного плану роботи на 2018-2019 н.р.

            Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.            

  Дошкільний навчальний заклад №4 «Попелюшка» є динамічним, позитивним простором, мета якого полягає в  створенні умов для природного розвитку та саморозвитку дітей дошкільного віку. 

          Провідними принципами роботи закладу є:

  - прогнозування розвитку закладу й модернізація всіх видів діяльності;

  - мобільність закладу в будь-яких соціально-економічних умовах розвитку країни.

             Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює  завідувач,  згідно із повноваженнями, закріпленими  Статутом ДНЗ.

      Дошкільний навчальний заклад розрахований на 190 місць.У мінулому році виховувалось  229 дітей, з них дітей раннього віку -  51, дошкільного віку – 178.  Проектна потужність – 190. В дитячому садку функціонує 12 груп, з них: 3 групи для дітей раннього віку, 6 груп для дітей  дошкільного віку, 3 групи спеціалізовані (для дітей з порушенням мови та мовлення.). З 01.09 .2018 року було відкрито третю групу для дітей з загальним недорозвиненням мови.

       Відповідно до типу дошкільного закладу групи працювали в україномовному (5 груп) та російськомовному режимі (7 груп).З 01.09.2019 року усі групи будуть працювати в україно-мовному режимі. Групи укомплектовані відповідно до віку дітей, їх індивідуальних можливостей та з урахуванням запитів батьків.     

       В закладі діє гнучкий режим перебування дітей. Групи працюють за 10,5 та 12 годинним режимом.     

          З 229 дітей, які відвідували дошкільний заклад мешкають у мікрорайоні - 198, не мешкають- 31.     

            Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії  свідоцтва про народження дитини.

            Дошкільний навчальний заклад  працює з 06.00 – до 18.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним перебуванням дітей.

          Навчальний рік у дошкільному закладі розпочався 1 вересня і закінчився 31 травня.  З 1 червня по 31 серпня  у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалено педагогічною радою закладу (протокол №1 від 31.08.2018).

        З метою прогнозування перспективної мережі ДНЗ працівниками закладу щорічно проводиться облік дітей закріпленого за ДНЗ мікрорайону.

.Прослідковується незначне зниження народжуваності. І як наслідок, можливе зниження  чисельності контингенту у наступні роки. Тому переді мною стоїть завдання – розвивати матеріальну базу закладу, рекламувати рівень досягнень вихованців, формуючи позитивний імідж ДНЗ та привабливість  у   мікрорайоні міста, де розташовано три великих дошкільних заклади.

Діти старшого дошкільного віку на 100% охоплені дошкільною освітою по мікрорайону обслуговування. 91% дітей молодшого та 95% дітей середнього дошкільного віку відвідують дошкільний заклад,  14% дітей молодшого та середнього  віку здобувають дошкільну освіту через різноманітні форми організації навчання, виховання  та розвитку (розвиваючі   гуртки, гувернери, консультпункт при ДНЗ тощо), освітою дітей раннього віку  займаються батьки.

У дитячому садку створена служба з організації соціально-педагогічного патронату в мікрорайоні, яка  відвідувала  родини надому, з’ясовувала причини з яких дитина перебуває вдома,  ким і яким чином здійснюється підготовка їх до школи. Враховуючи побажання та можливості батьків, творчою групою педагогів  були розроблені індивідуальні освітні маршрути для кожної вікової категорії дітей.

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з роботою дитячого садка у вересні 2018 року було проведено День відкритих дверей для батьків майбутніх вихованців та жителів мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, вернісажі дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище  ДНЗ та групових кімнат.

Дошкільний заклад повніст»ю укомплектовано педагогічними кадрами.

         У 2018/2019 навчальному році колектив працював над вирішенням методичної теми: «Формування  духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника». Педагоги постійно працювали над формуванням позитивного іміджу дошкільного закладу, шукали нові, ефективні шляхи підвищення його престижу.

В 2018-19 навчальному році педагогічний колектив керувався переліком навчальних видань та  програмно-методичним забезпеченням освітньо - виховного процесу, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, що розміщені на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) й Інституту інноваційних технологій (www.iitzo.gov.ua). На зазначених вище сайтах педагоги протягом року відстежували оперативну інформацію про нові  посібники та навчальну літературу, рекомендовану Міністерством для застосування в освітній роботі з дітьми та публікації у фахових періодичних виданнях.

      Інваріантна складова освітнього процесу в 2018 – 19 навчальному році забезпечувалася  за рахунок:

 Базового компонента дошкільної освіти в Україні;

 комплексних програм:

для дітей від двох до семи років «Дитина»;

для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

 програм для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби:

програмно – методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико – фонематичним недорозвитком мовлення» (авт. Рібцун Ю.В.);

програмно – методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. Рібцун Ю.В.);

програмно – методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико – фонематичним недорозвитком мовлення» (авт. Бартєнєва Л.І.).

парціальних програм:

програма національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку  «Україна – моя Батьківщина» (авт. Кичата І.І., Каплуновська О.М., Палець Ю.М.);

програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом» (авт. Піроженко Т.О., Хартман О.Ю.);

програма та методичні рекомендації «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (авт. Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.);

програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (авт. Лохвицька Л.В.);

програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (авт. Єфименко М.М.);

програма з фізкультурно – корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико – оздоровчою системою «Горизонтальний пластичний балет» (авт. Єфименко М.М.);

програма з фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку та молодших школярів «Театр фізичного виховання» (авт. Єфименко М.М.);

програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик» (авт. Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.).

програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).

           Варіативна  складова освітнього процесу забезпечувалася за рахунок програм:

  •  «Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку» (розроблена творчою групою педагогів дошкільного закладу №4 «Попелюшка»);
  •  «Еколого - валеологічна освіта дітей дошкільного віку» (розроблена творчою групою педагогів дошкільного закладу №14 «Ягідка»),
  • «Світ театру»  (розроблена творчою групою педагогів дошкільного закладу №5 «Малятко»).

 Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .

          Протягом навчального року, педагоги закладу, регулярно відвідували  міські, обласні, всеукраїнські форми методичної роботи з метою удосконаленням своєї фахової майстерності, розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи та створення нових методичних продуктів.

     З цією метою педагоги дошкільного навчального закладу приймали активну участь в:

міських формах методичної роботи:

  • Асоціація «Здоров`язбережувальні технології в сучасному дошкільному закладі»,  відвідувала інструктор з фізичної культури Хамізіді І.М., яка презентували напрямки фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в дошкільному закладі.
  • Експериментальний  майданчик «Я – соціум-природа-культура засобами артпедагогіки», відвідували педагоги  Фоміна І.О., Сидорчук А.О. презентували  досвід  роботи з використання кінетичного піску в роботі з дітьми спеціалізованих груп.
  • Педагогічна майстерня «Педагогічні технології в розвитку музичного сприймання дітьми дошкільного віку», відвідували музичні керівники Гулєвіч О.В., Карпова Г.М.. Підсумком їх роботи, стала участь дітей старшого дошкільного віку  у фестивалі дитячої творчості «Дошкільна палітра дитинства».
  • Школа практичного психолога ДНЗ «Сучасні проблеми психологічного супроводу освітнього процесу в ДНЗ», відвідувала практичний психолог Василько Л.Б.Вона розробила багатофункціональне, розвивальне панно «Чарівне дерево» для активізації процесів сприйняття нового матеріалу та розвитку психічних процесів у дітей дошкільного віку.

обласних формах методичної роботи:

Шалабаєва Н.П. оновила модель взаємодії дошкільного закладу з суб’єктами адміністративно-територіального освітнього округу №2 та розробила програму освітньої діяльності  дошкільного закладу №4 яку представила на  обласній онлайн-виставці «Компетентнісний підхід в організації дошкільної освіти» в               м. Словянськ, 2018 р.

Булгакова Т.О. взяла участь у регіональному фестивалі “Коло успіху” у номінації “Ігрова скринька” де презентувала досвід роботи та добірку ігр і вправ для дітей з вадами мовлення з метою посилення ролі соціальних контактів та позитивних активностей,м.Краматорськ 2018р.

Під час обласної веб-конференції «Національно-патріотичне виховання особистості в умовах закладів дошкільної освіти» відбулася презентація проекту «Найдорожча в світі Україна!» м. Слов’янськ , 2018 р. Система патріотичного виховання  містить три напрями: робота з дітьми, робота з батьками, підвищення фахової майстерності педагогів.

В  2019 році  творча група педагогів -  Коцефан О.А., Хамізіді І.М. Богдан О.А. взяла участь у обласному Веб-марафоні “Ми за здоровий спосіб життя! ” де презентувала модель удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи на підставі сучасних підходів організації рухової активності дітей дошкільного віку

На базі закладу дошкільної освіти у квітні 2019р пройшов регіональний методичний фестиваль Дошкільна палітра Донеччини «Веселка дитинства (ранній вік)» з презентацією методичних розробок та кращих практик фахівців дошкільного закладу за допомогою інтерактивних форм роботи.

 Всеукраїнський рівень: 

В листопаді 2018 року творча група ЗДО ( Коцефан О.А.,Князєва І.І., Потаніна В.Б. )взяла активну участь в Всеукраїнській науково-практичній конференції “Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку” . Презентували досвід роботи «Впровадження технології формування навичок сталого розвитку в закладі дошкільної освіти»

         На базі закладу дошкільної освіти були проведені  засідання творчої майстерні вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів закладів дошкільної освіти міста на тему: «Корекційний супровід дітей з важкими мовленнєвими порушеннями». Протягом року педагоги розглядали різноманітні питання діагностики затримки мовного розвитку у дітей різного віку, поновили знання щодо сучасних методів діагностики, можливості їх використання з дітьми, які мають порушення розвитку та мовлення.ЇЇ робота була спрямована на підвищення професійної компетентності вчителів-логопедів та дефектологів у сфері освіти дітей дошкільного віку, які мають важкі порушення мовлення  в умовах реалізації Державного стандарту дошкільної освіти в Україні.

Слід відмітити, що  колектив ДНЗ  активно  реалізує єдину науково-методичну тему «Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання шляхом використання інноваційних технологій з метою формування життєво компетентнісної особистості» впроваджуючи в освітньо – виховний процес  новітні педтехнології:

    У дошкільному закладі педагогі працюють над впровадженням інновайійних технологій:

Пєрєвєрзєва О.О. «Розвиток дитячої креативності за допомогою технології Сенд-плей» ( систематизувала матеріал з видів та технік малювання кольоровим піском  відповідно до віку), ФомінаІ.О.»Пісочна терапія»( розробила: творчий проект «Формування основ соціального виховання засобами пісочної терапі»),Гуляєвас.С.С.» Технологія розвитку критичного мислення»(

розробила:перспективне планування для дітей середнього дошкільного віку з розвитку зв’язного  мовлення використовуючи технологію критичного мислення),ПаламарчукВ.В. «Технологія інтерактивного навчання»( розробила та систематизувала дидактичні ігри та вправи на згуртованість команд, підвищення самооцінки, комунікації та управління конфліктами ), ГофманН.Д.Технологія ейдетики в освітньому просторі ЗДО»( розробила:програму профільної логіко-математичної групи;перспективний план роботи з дітьми дошкільного віку з розвитку логіко-математичних здібностей через впровадження ейдетики),БулгаковаТ.О. «Технологія використання нетрадиційних методів роботи з дітьми засобами зображувальної діяльності»(

розробила: програму гуртка «Квілінг»,план роботи гуртка «Квілінг», впровадила інноваційну техніку Ебру – живопис на воді як дієвий метод розвитку креативних  здібностей дошкільників),Потаніна В.Б. «Еколого-валеологічна освіта дошкільників»( розробила:перспективний план роботи з дітьми; план гурткової роботи клубу «Паросток» на основі технологій сталого розвитку дітей дошкільного віку ,Кіценко О.М. «Формування мовленнєво-творчої  діяльності дошкільників засобами театру»( розробила:перспективний план роботи з ознайомлення дітей з видами театру  та організації театральної діяльності).

       Протягом 2018–19 навчального року  в дошкільному закладі продовжила роботу  творча група педагогів за напрямком: «Плануємо освітній процес з дітьми  по-новому». Педагоги закладу  впроваджували блочно-тематичне планування освітнього процесу,яке має інтегрований зміст  і відповідає основним принципам дидактики.     

        Організація життєдіяльності дітей у ДНЗ  включає в себе гурткову роботу, трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності.

         У закладі проводились Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями. 

             Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі завідувача є збереження, зміцнення та розвиток матеріальної бази ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно кошторису. Виділені фінансові асигнування 100% забезпечують захищені статті і частково - утримання дошкільного закладу. У 2018-19 навчальному році за рахунок міського бюджету було проведено

№ 3/п

Вид робіт

Об’єкт

Кошти бюджетні / спонсорські

1

Заміна труби водомежі

На території закладу,у підвальному приміщенні

Бюджетні кошти

на суму 10 000 грн

2

Встановлення пожежної сигналізації

У приміщенні закладу

Бюджетні кошти

на суму  198 331 грн

3

Придбано

Холодильник

Бюджетні кошти

на суму  8 099 грн

 

До  початку навчального року працівниками із залученням батьків  було проведено часткові поточні ремонти групових кімнат,облаштування ігрових майданчиків на вулиці   за кошти батьків та спонсорів.

№ 3/п

Вид робіт

Об’єкт

Кошти бюджетні / спонсорські

1

Косметичний ремонт

Група№5(приймальна кімната,туалетна ),група№1,9 (приймальня)

Власними силами, з допомогою батьків

2

Фарбування

Сходинки

Обладнання на майданчиках

Власними силами, з допомогою батьків

3.

Ремонт

столів,скамійок

Власними силами, з допомогою батьків

4

Ремонт ,облаштування посібниками

Психологічний кабінет

Власними силами

Залучення додаткових коштів для розвитку закладу відбувається за рахунок надання  матеріальної  допомоги батьками та спонсорами.У мінулому році за рахунок батьків та спонсорів придбано:

найменування

кількість

сума

1

2

Меблі

Миючи  засоби                                                                                                                                                                     


28 238 грн

5 197 грн

Висловлюю слова щирої вдячності батькам вихованців та спонсорам за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

Останнім часом  роботу завідувача та взагалі дошкільного навчального закладу переважно оцінюють за якістю проведеного ремонту, оформленням групових кімнат та навчальних кабінетів.

Це справді важливо, але дитячий садок, на мою думку, - це не стіни, а насамперед люди - маленькі вихованці та їх батьки, працівники,  та ідеї, що цих людей згуртовують.

Досягнення демократичних стосунків між вихователем, батьками, дитиною накладає свій відбиток на загальний стиль відносин, які покликані створювати умови для розвитку творчих здібностей вихованців через особистістно зорієнтоване навчання та згуртування колективу.

             Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований  згідно з штатним розписом, праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

Категорія працівників

Кількість штатних одиниць

1.

Кількість працівників усього

65

педагогічний персонал

вихователі

спеціалісти

33

24

  9

Медичний персонал

2

обслуговуючий персонал

32

 

Навчально-виховний процес в дошкільному закладі забезпечували 32 педагога , з них   22 - мають вищу освіту, 9– базову освіту, 1-  навчається.

За   кваліфікаційними категоріями:«спеціаліст вищої категорії» –6 педагогів«спеціаліст І категорії» - 4 педагогів;«спеціаліст ІІ категорії» - 3 педагога;«спеціаліст» – 20 педагогів.

Адміністрацією дошкільного закладу створено всі умови для працівників, які заочно здобувають вищу освіту: при виконанні учбового плану їм надаються додаткові оплачувані відпустки, мають змогу користуватися науковою, методичною та періодичною педагогічною літературою для написання курсових робіт, тощо. Окрім того,  кожен педагог раз на 5 років проходить курси підвищення кваліфікації при ДОІППО     У 2018 – 2019 році  пройшли курсову перепідготовку 5 педпрацівників.

Атестація, яку кожний педагог проходить кожні 5 років, є  важливим стимулом підвищення якості роботи, що у свою чергу, безперечно покращує  результативність освітнього процесу.  Згідно заяв  у 2018-2019  н.р. атестовано 8 педагогічних працівників : вихователям  ШалабаєвійН.П,Гофман Н.Д. підтверджена раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст висшої категорії»,психологу Васильченко Л.Б. присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст висшої категорії»,

 вихователям: Суровцєвої О.О.,КарповійГ.М.,КіценкоО.М.,ПотаніноїВ.Б. підтверджено раніше присвоєний  кваліфікаційний розряд на рівні 11 тарифного розряду,вихователю Олійник Г.І. присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію.Пройшла атестацію і я, як керівник закладу з відповідніст»ю займанні й посаді.

        Одним з пріоритетних напрямків  діяльності керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.    

Організація харчування дітей в дитячому садку протягом навчального року здійснювалось відповідно до Законів України  «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 №2628-ІІІ (зі змінами і доповненнями), «Про охорону дитинства», «Про молоко та молочні продукти», згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591, «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 № 205/165, на виконання «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227, листа головного управління держсанепідемслужби у Донецькій області «Про посилення контролю за виконанням вимог санітарного законодавства в дитячих і підліткових закладах» №927/2 від 22.07.15 року, наказів управління освіти Костянтинівської міської ради та наказів по дошкільному навчальному закладу щодо питань організацій харчування дітей. Харчування дітей, які потребують соціальної допомоги здійснювалося в дошкільному закладі відповідно до  наказу № 64 від 28.08.2015 року «Про організацію харчування дітей пільгової категорії» по днз.

         Протягом року харчуванням були охоплені всі діти дошкільного закладу, згідно спискового складу. Відповідно до чинного законодавства забезпечені пільговим харчуванням наступні категорії дітей:

Категорія

Кількість дітей

малозабезпечені сім’ї

28

під опікою

1

АТО

10

багатодітні сім’ї (50%)

19

                    Продукти харчування та продовольчої сировини протягом року постачалися: ТОВ «Артемівським хлібокомбінат»,  ТОВ  «Краматорським комбінатом дитячого харчування», ТОВ «Еталон - Плюс», ФОП Мартиненко В.В., ФОП Костін О.О.      

          Постачання продуктів харчування постачальниками здійснювалося відповідно до замовлення:

Категорія товару

Термін

Хліб та хлібобулочні вироби  (ТОВ «Бахмут-хліб»)

кожного дня

масло вершкове (МК СЕРВИС)

1 раз на тиждень

 Риба,кури ТОВ «Морепродукт»

2 рази на місяць

Молоко, ріжанка, сметана, масло рослинне, сир кисломолочний (ТОВ «Еталон - Плюс»)

2 рази в неділю (понеділок, середа )

Макаронні вироби, печиво, вафлі чай, кавовий напій, дріжджі, горох, сіль (ТОВ «ККДХ»)

1 раз на місяць

Консервація овочева, томатна паста, ікра кабачкова, овочі (ТОВ «Урожай»

1 раз на місяць

Сосиски (ТОВ АЛАН)

1 раз на тиждень

       Графік постачання продуктів харчування у ДНЗ узгоджений з управлінням освіти та Костянтинівським районним управлінням ГУ Держпродспоживслужби в Донецькій області.  Всі продукти доправлені до дошкільного закладу мали відповідні супровідні документи.

            Продукти харчування, що постачаються в дитсадок,      мають сертифікати якості та відповідності.

З  01січня 2019року враховуючи можливості місцевого бюджету,  рішенням виконавчого комітету встановлено батьківську плату у розмірі 60%  від вартості харчування: 15 грн.

На літній період місцевою радою виділено додатково  кошті на  забезпечення свіжими овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

                    Кожного місяця проводився аналіз  виконання норм харчування дітей .Так за 2018 рік середнє виконання норм харчування на одну дитину складає 75% ,вартість харчування становить 22,72 грн на один день.За період з 01.01.2019 року вартість харчування  знаходиться на тому ж самому рівні.Причинами недовиконання норм харчування  є  недофінансування з боку місцевого бюджету ,недостатня кількість холодильного обладнання у закладі  для зберігання продуктів харчування .У поточному році придбано один холодильник за кошти місцевого бюджету,але цього недостатньо.

Я особисто  постійно контролюю якість страв та харчування дітей на групах, якість продовольчої сировини, санітарно-гігієнічні умови.  Здійснюється  також постійний зовнішній моніторинг за організацією харчування у ДНЗ.

       Медичне обслуговування здійснюється  двома штатними медичними працівниками ДНЗ . Відповідно до графіку, за наявності вакцин  проводились  щеплення дітям в умовах медичного закладу.   огляди лікарями-спеціалістами проводилися дітей старшого віку та дітей четвертого року життя також проводились в умовах медичних закладів.Щоквартальні  антропометричні виміри дітей проводились в умовах дошкільного закладу.. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам нашого  регіону.         
               Аналіз стану здоров’я та рівня фізичного розвитку дітей показав, що з 229 дітей, які відвідують дошкільний заклад першу групу здоров’я мають – 198 дітей, другу – 31 дітей,третью -1 дитина; загальну групу фізичного розвитку мають – 228 дітей, підготовчу -1 дитина. Згідно зробленого аналізу медичного обстеження дітей  дошкільного закладу, на диспансерному обліку знаходиться 70 дітей з них, через захворювання шкіри –1дитина, новоутворення – 2, захворювання крові та кровоутворюючої системи – 2, захворювання нервової системи – 6, захворювання очей - 2, захворювання серцево – судинної системи – 1, захворювання органів дихання – 3, захворювання органів травлення – 4, захворювання кістково-м’язового апарату -  6, захворювання сечостатевої системи - 3, вроджені аномалії – 1, захворювання ендокринної системи – 0,інфекційні та паразитарні хвороби - 4. 

        Завідувач та медичні працівники постійно контролюють дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний  стан. Промовистим показником  якості профілактично-оздоровчої роботи є стан захворюваності дітей.  У цьому навчальному році  значна кількість новоприбулих дітей – 55 , це впливає на підвищення рівня захворюваності у адаптаційний період серпень-жовтень

Середні показники фізичної підготовленості за 2018-2019 навчальний рік

(обстежено 169 дітей  дошкільного віку)  високий рівень  -   23% ,достатній –   60%,середній –  17%,початковий –  0

          Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також  є: неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ,  безробіття. Середньорічна кількість відвідуваності складає 68%.

            Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.   

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

            Усім працівникам закладу надається щорічна відпустка ,педагогам з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

            Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено  повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки  Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

Профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми розвитку дитини дошкільного віку , яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпечної поведінки в життєвому середовищі.

Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період перезаряджено всі вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ. 

          Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання), які розміщують на тематичному стенді.

       Між адміністрацією і трудовим колективом закладу укладений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Він пройшов експертизу спеціалістів управління освіти та управління праці та соц. захисту.  Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

        Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковим комітетом існує тісний зв’язок. Мною, як завідуючою, постійно подаються подання на узгодження всіх штатних одиниць. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці.

Адміністрація та профспілка разом виступають за належний контроль у навчально – виховній роботі, оздоровчій та культурно – масовій роботі.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

  Створені належні  умови для здійснення навчально – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Я, як завідувач, при підтримці голови   ПК ШамрайТ.В. проводимо  роботу з колективом, використовуючи усі психолого – педагогічні методи кадрової роботи.   

            Згідно з існуючими законодавчими актами від місцевої профспілкової організації працівників освіти працівники дошкільного закладу одержали грошову винагороду за підготовку закладу до нового навчального року,з нагоди Дня вихователя,свята 8 Березня .

     Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

Родина і дошкільний навчальний заклад – два суспільних інститути, які

закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. У дошкільному закладі діє рада ДНЗ, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку.

            Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори,сумісні виставки поробок за сезонами,свята та розваги за участ»ю батьків.

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.  Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи завідувача.З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати,  приймаю участь у групових батьківських зборах  де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання.  На веб-сайті ДНЗ є можливість  он-лайн задати питання будь-кому з адміністрації. 

Аналіз звернень за минулий 2018-2019 навчальний рік   

з/п

Тематика порушених питань

кількіст

1

працевлаштування

3

2

оформлення дитини до ДНЗ

54

3

правові питання

6

4

збереження місця, переведення до ДНЗ

7

5

оплата за харчування, відвідування ДНЗ

9


ВСЬОГО

79

            Основні проблеми, з якими звертаються до керівника це:  працевлаштування,  оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу та іншого закладу. У зв’язку з активізацією роботи адміністрації та спеціалістів з дітьми  батьків з АТО, переселенців, збільшилась кількість відвідувачів з правових питань. За ініціативи завідувача на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують   ДНЗ.

        Письмових звернень до керівника не надходило.      

За підсумками проведеного аналізу виділено проблеми та визначені мета та  завдання, які повинні гарантувати подальший розвиток ДНЗ:

           забезпечення розвитку системи дошкільної освіти закладу та створення умов для всебічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу дітей, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

         Досягнення мети передбачає вирішення основних завдань:

-створення належних умов для функціонування ЗДО, які забезпечують особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, забезпечення якісної освіти всіх рівнів, створення умов справедливого доступу до неї дітям з особливими потребами;

-удосконалення мережі груп з урахуванням потреб дітей, суспільних запитів і державних вимог;

- модернізація матеріально-технічної бази закладу;

 -здійснення комплексної інформатизації закладу через  створення інформаційно-освітнього середовища

       Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання і оснащення:

комори дошкільного закладу холодильним обладнанням;придбання мийок в цех холодної продукції;придбання нових посібників для організації освітньо – виховного, фізкультурно – оздоровчого, психолого – педагогічного процесів.

            Щиро дякуємо за надану допомогу всім, хто був небайдужий до наших проблем. А ми з свого боку i надалі будемо дотримуватися самого головного завдання ДНЗ – це охорона життя i здоров'я кожного вихованця i всебічний його розвиток.


скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Похожие новости

Нормативно-правове забезпечення медичного обслуговування дітей

 Нормативно-правове забезпечення медичного обслуговування дітей у  ЗДО (ясла-садок)1.

12.01.18 ---
Річний звіт

 ЗВІТ за 2017-2018 навчальний рік  завідувача  ДНЗ №

20.09.18 Документи
Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти в Україні

Про чинні програми з дошкільної освіти в Україні  Відповідно до листа Міністерства освіти

10.02.17 Програмне забезпечення
Нормативно-правова база з забезпечення дошкільної освіти в Україні

 Нормативно – правова база з організації дошкільної освіти в Україні Закони України:Про

10.02.17 Нормативно-правова база
Правила прийому до днз

 ПРАВИЛА УТРИМАННЯ, НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ      Правила діють

13.09.16 Прийом дітей до ДНЗ

Copyright © 2016 . Все права защищены. Копирование материала строго запрещено.
Закрити